Adresa: Lindauerova 140/21, 301 00 Plzeň 3  Telefon: 377 445 394 IČO: 25214845 DIČ: CZ25214845

 

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • - Jsme firmou, orientující se silně na zákazníka.
 • - Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka na kvalitní produkci stavebních prací se zaměřením na elektro rozvody. Rovněž se snažíme předvídat budoucí potřeby   zákazníka.
 • -Chceme zlepšením všech procesů firmy a zlepšením vztahů se spolupracujícími subjekty docílit schopnost beze zbytku plnit požadavky zákazníka a jednat v souladu s jeho přáními a požadavky.

 

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

 • - Naším cílem je dosáhnou vedoucího postavení v oblasti kvality oprav elektro systémů mezi srovnatelnou konkurencí v ČR.
 • - Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
 • - Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
 • - Společnost dbát o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

 

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • - Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu firmy, zná svoji odpovědnost a postavení v systému kvality.

 • - Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy.

 • - Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností.

 • - Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy.

 • - Na podporu zlepšení mezilidských vztahů uvnitř firmy podporujeme sociálně a společensky motivovaný systém. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě.

 • - Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

 

VZTAH K DODAVATELŮM

 • - Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.

 • - Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele.

 • - Požadujeme mít ze svých dodavatelů partnery na stejné úrovni zajištění kvality.

 • - Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

  

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • - Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.

 • - Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

 

PŘÍSTUP K OKOLÍ A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

 • - Zavazujeme se plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech činnostech firmy.
 • - Chceme udržovat životní prostředí a své okolí na takové úrovni, která bude nejen splňovat požadavky předpisů ale i oprávněné požadavky zájmových skupin.
JSN Artista is designed by JoomlaShine.com